THÔNG TIN CƠ BẢN

Địa chỉ: 223 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa,

Số điện thoại: 090 687 07 04

Khác:….

THỰC ĐƠN