THÔNG TIN CƠ BẢN

Địa chỉ: 381/4 Cách Mạng Tháng 8, Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Số điện thoại: 090 711 09 74

Khác:….

THỰC ĐƠN